Zaznacz stronę
<div align="center"> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl"><button class="button-menu4">Start</button></a> <div class="dropdown"> <button class="dropbtn">Przedszkole</button> <div class="dropdown-content"> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/o-nas">O nas</a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/kadra">Kadra</a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/grupy">Grupy</a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/organizacja">Organizacja</a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/program">Program</a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/misja">Misja</a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/zajecia">Zajęcia</a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/plan-dnia">Plan dnia</a> </div> </div> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/rekrutacja"><button class="button-menu2">Rekrutacja</button></a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/galeria"><button class="button-menu">Galeria</button></a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/kontakt"><button class="button-menu3">Kontakt</button></a> </div>
Katarzyna Buńkowska

Katarzyna Buńkowska

Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na wydziale Pedagogiki i Psychologii w zakresie edukacji elementarnej. Od 2011 roku prowadzi Niepubliczne Przedszkole Bajeczka. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą oraz kurs przygotowawczy na wychowawcę w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Zdobyła również kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła warsztaty metodyczne pracy z dzieckiem agresywnym pt. „Skąd ta agresja? Krok po kroku”. W swojej pracy wykorzystuje wiele innowacyjnych metod oraz organizuje pracę całej placówki.

Marzena Wielakin

Marzena Wielakin

Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna z Przedszkolną. Absolwentka studów magisterskich na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna. Dodtkowo odbyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, upoważniający do prac z z dziećmi oraz dorosłymi dotkniętymi niepełnosprawnością intelektualną. W SPPSS ukończyła kierunek Praca Socjalna. W Bajeczce pracuje od 2012 r.

Eliza Niemotko

Eliza Niemotko

Absolwentka NWSP w Białymstoku z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Ma uprawnienia do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi niedostosowanymi społecznie oraz osobami uzależnionymi. Studia magisterskie ukończyła we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie na kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Uprawnia ją to do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej na szczeblu edukacji elementarnej. Odbyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, upoważniający do pracy z dziećmi oraz dorosłymi dotkniętymi niepełnosprawnością intelektualną. W Bajeczce pracuje od 2012 r.

Emilia Gołębiewska

Emilia Gołębiewska

Pani Emilia ukończyła pedagogikę o specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza na Wydziale Nauk Społecznych Wchechnicy Mazurskiej w Olecku. Tytuł magistra obroniła w specjalności pedagogika rewalidacyjna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Aby wzbogacić wiedzę w zakresie pedagogiki ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki ,terapii pedagogicznej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami logopedii. Pani Emilia odbyła szkolenie z treningu interpersonalnego oraz była uczestnikiem warsztatów metodycznych – Praktyczne aspekty pracy z dzieckiem agresywnym. W Bajeczce pracuje od 2013 r.

Anna Rożenko

Anna Rożenko

Ukończyła studia licencjackie pedagogiczne na Uniwersytecie w Białymstoku (Wydział Pedagogiki i Psychologii) o specjalności animacja kultury z arteterapią. Obecnie studiuje na studiach magisterskich pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą. Ukończyła kurs pedagogiczny, przez co uzyskała przygotowanie pedagogiczne z takich przedmiotów jak: plastyka, muzyka i wiedza o kulturze. W Bajeczce pracuje od 2013 r.

Ilona Siemionkowicz

Ilona Siemionkowicz

W roku 2010 ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńczo- wychowawcza. W roku 2012 obroniła tytuł magistra na kierunku pedagogika w specjalności Edukacja dla bezpieczeństwa. Natomiast w roku 2014 ukończyła studia podyplomowe Edukacji Elementarnej. Wszystkie etapy kształcenia ukończyła na Uniwersytecie w Białymstoku. Pani Ilona uczęszczała również na kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, który uprawnia ją do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W Bajeczce pracuje od 2014 r.

Elżbieta Szymaniak

Elżbieta Szymaniak

Elżbieta Szymaniak

Pani Ela jest odpowiedzialna za zachowanie czystości i porządku w Przedszkolu. Jej otwartość i pogoda ducha sprawiał iż stała się dobrą „ciocią” wszystkich bajeczkowiczów. W Bajeczce pracuje od 2015 r.

przedszkole monki