Zaznacz stronę
<div align="center"> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl"><button class="button-menu4">Start</button></a> <div class="dropdown"> <button class="dropbtn">Przedszkole</button> <div class="dropdown-content"> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/o-nas">O nas</a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/kadra">Kadra</a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/grupy">Grupy</a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/organizacja">Organizacja</a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/program">Program</a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/misja">Misja</a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/zajecia">Zajęcia</a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/plan-dnia">Plan dnia</a> </div> </div> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/rekrutacja"><button class="button-menu2">Rekrutacja</button></a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/galeria"><button class="button-menu">Galeria</button></a> <a href="http://www.bajeczkamonki.pl/kontakt"><button class="button-menu3">Kontakt</button></a> </div>

Nasza MISJA:

Nasza misja to dbanie o indywidualny rozwój każdego dziecka w oparciu o realizację założeń programowych MEN w bezpiecznej i wyjątkowej atmosferze w celu przygotowania dziecka do zajęć w szkole podstawowej, oraz:

  • Wspomaganie rodziców w opiece i wychowaniu dziecka
  • Odkrycie twórczego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka
  • Rozwijanie samodzielności u dziecka
  • Rozbudzenie u dziecka potrzeby dbałości o zdrowie i higienę
  • Nauka współdziałania dzieci w grupie
  • Rozumienie i rozwijanie emocji dziecka
  • Odkrywanie samego siebie i swoich możliwości
  • Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowywaniu i nauczaniu dzieci.
  • Organizowanie w razie potrzeby rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nasz CEL:

Głównym celem naszego procesu edukacyjnego jest dążenie, aby dziecko kończyło edukację przedszkolną szczęśliwe, bogate w doświadczenia i gotowe do radzenia sobie w nowym środowisku szkolnym.

By zrealizować założone cele, punktem wyjściowym naszych działań, uczyniliśmy aktywność dziecka we wszystkich możliwych jej formach, której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenia do wzrastającej samodzielności. Dlatego też zajęcia edukacyjno-wychowawcze będą tak zorganizowane, by rozwijać wszystkie poszczególne rodzaje aktywności dziecka, mianowicie aktywność: społeczną, językową, poznawczą, artystyczną, ruchową i zdrowotną. Przy czym tworzymy warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz wspierające ciekawość, aktywność i samodzielność dziecka.

Nasa DEWIZA na każdy dzień zajęć:

TWOJE DZIECKO JEST WYJĄTKOWE

przedszkole monki