Zaznacz stronę

Baza lokalowa

W naszym Przedszkolu panuje ciepła, radosna i domowa atmosfera, dzięki czemu dzieci spędzają tutaj miło czas i łatwiej im rozstać się z rodzicami. Mieścimy się w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 25. Wnętrze przedszkola jest tak zaprojektowane, by zapewnić przyjazne dziecku otoczenie spełniając przy tym wymagane normy bezpieczeństwa. W naszej placówce przykładamy szczególnie dużą uwagę do wykorzystywania produktów i materiałów najwyższej jakości, w celu zapewnienia dziecku jak najbardziej komfortowych warunków pobytu.

Opieka świadczona jest w czterech przestronnych salach, w których można znaleźć wiele ciekawych kącików zainteresowań i zabawek edukacyjnych najwyższej klasy. Funkcjonalna szatnia ułatwia codzienne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola, a korytarz został zaadaptowany na mini salę gimnastyczną z drabinkami i ścianką wspinaczkową. Dzieci mają też do dyspozycji komfortową łazienkę z armaturą sanitarną dostosowaną do ich wzrostu, wyposażoną w wysokiej jakości środki do zachowania codziennej higieny. Jest też przygotowany oddzielny pokój do indywidualnych zajęć z logopedą lub psychologiem. Wszystkie zabawki i meble posiadają odpowiednie atesty i spełniają odpowiednie normy, a kolorowy wystrój i dbałość o najdrobniejszy szczegół aranżacji wnętrz przyczyniają się do szybszego adaptowania się dzieci do przedszkolnej, „nowej” rzeczywistości.

Przedszkole posiada także w pełni wyposażony plac zabaw oddalony 300 metrów (4 min. drogi) od głównego budynku na prywatnym terenie przy ulicy Polnej. Plac jest bezpiecznie ogrodzony i posiada atestowane zabawki: piaskownica, drabinki, huśtawki oraz ważkę.

Kto może się zapisać?

Do przedszkola Bajeczka, może zapisać się każdy nawet spoza Gminy Mońki Do stałych grup przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Nabór trwa cały rok, w miarę wolnych miejsc w placówce. Warunkiem przyjęcia dziecka jest jego samodzielność polegająca na umiejętności samodzielnego jedzenia, a także poinformowania o chęci załatwienia czynności fizjologicznych. Gwarancją przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy oraz wpłacenie wpisowego.

Czas pracy przedszkola

Przedszkole jest otwarte w godzinach od 6.45 do 17.15, przez cały rok kalendarzowy, poza dniami świątecznymi i ustawowo wolnymi od pracy oraz miesiącem lipcem przeznaczonym na ewentualne remonty, malowanie i odświeżanie przedszkola. Dopuszczalne są również dni wolne zarządzone przez dyrekcję po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcierodziców.

Wyżywienie

W trakcie dnia o stałych porach dzieci spożywają 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Są one przygotowywane i dowożone przez wyspecjalizowaną firmę cateringową, która dba aby serwowane dania były różnorodne i zdrowe. Dieta naszych podopiecznych jest pełnowartościowa, prawidłowo zbilansowana pod względem energii i ważnych składników pokarmowych.Szczegółowy, całotygodniowy jadłospis jest umieszczony na tablicy ogłoszeń. Przedszkole jest też kontrolowane w tym zakresie przez powiatową stację Sanepidu w Mońkach. Dopuszczamy również możliwość ustalania menu przez rodziców, w przypadku dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty, o konieczności stosowania szczególnych zaleceń żywieniowych.

Wsparcie specjalistyczne

W naszym przedszkolu każde dziecko z orzeczeniem lub opinią od specjalisty o potrzebie kształcenia specjalnego objęte jest indywidualnym wsparciem udzielanym przez specjalistów (logopeda, terapeuta). Nasze Przedszkole ma doświadczenie, a kadra odpowiednie kwalifikacje w opiece nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami, w tym niepełnosprawność ruchowa z afazją, autyzm. W tym zakresie ściśle współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, a od roku szkolnego 2016/2017 w Przedszkolu jest zatrudniony psycholog.Dla każdego dziecka ze specjalnym orzeczeniem o posiadanej dysfunkcji, zostanie opracowany indywidualny program zajęć wg dostarczonej opinii.

przedszkole monki