Zaznacz stronę
Każde dziecko rodzi sięz możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach. Należy mu zatem stworzyć możliwość maksymalnego rozwoju. Umiejętnie dopasowując metody działań dydaktyczno-wychowawczych pomagamy dziecku łagodnie wkraczać w przyszłość, wzbogacając przy tym istotnie jego świat. Stosowane w naszym przedszkolu metody prowadzenia zajęć są bardzo różnorodne i służą realizacji wyznaczonych celów , a są one następujące:
N

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

N

Metoda opowieści ruchowej

N

Drama, bajkoterapia, muzykoterapia

N

Kinezjologia edukacyjna Paula E. Dennisona

N

Metoda aktywnego słuchania Bati Strauss

N

Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów

N

Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa

N

Metoda opowieści ruchowej Józefa G. Thulina

N

Gimnastyka twórcza Rudolfa Labana

N

Masaż relaksacyjny

N

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone

N

Pedagogika zabawy Klanza

N

Program rozwijający percepcję wzrokową Marianne Frostig

przedszkole monki