Zaznacz stronę
7.00 – 8.45 Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne.

Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.45 – 9.00 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

9.00 – 9.30 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.

Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.30 – 11.45 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych.

Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, spacery.

Zabawy swobodne, spontaniczne. Zajęcia dodatkowe.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

12.00 – 12.30 Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy.

Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.30 – 13.45  Poobiedni odpoczynek (dzieci młodsze): w grupie najmłodszej odpoczynek na leżakach wg potrzeb z ulubioną maskotką „przytulanką”. Słuchanie ulubionych kołysanek, bajek, muzyki relaksacyjnej.

Odpoczynek (dzieci starsze): zajęcia i zabawy wyciszające, relaksacyjna muzyka. Czytanie dzieciom. Zajęcia programowe, organizowanie pracy indywidualnej i zespołowej, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnych działań i wspieranie ich.

13.45 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.00 – 14.20 Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy.

Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

14.20 – 17.00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu.

Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.

przedszkole monki